بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و داوەزینی لە هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و داوەزینی لە هەولێر
2023-09-14T07:42:44+00:00
شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە،   لە بازاڕەیل بەغدا بەرزەوبوی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان  داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت لە ساعەت 12 ئمڕوو رەسیە 155600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، نرخ دۆلار  شەوەکی ئمڕوو 155300 بوی.

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە وە خوەی دی ، کە نرخ فرووشتن رەسیە 156500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154500 دینار.                 

لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 155900 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 155800 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live