بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-04-07T08:18:57+0000
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئاژانس شەفەق نیوز، لیستیگ وەنرخەیل تەڵای بیگانە وعراقی لە بازاڕە ناوخۆیەکان ئەرا ئمڕوو چوارشەممە ٧ نیسان ٢٠٢١ بڵاو کەێد.

لە بازاڕەیل بڕ فرووشەکان لە جادەی نەهر لە بەغداد، نرخ تەڵا بەرزەو بوی تا نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای خەلیجی و تورکی و ئۆڕوپایی بڕەسێدە ٣٥٩ هەزار دینار، و نرخ سەنین رەسیە ٣٥٤ هەزار دینار.

نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای عراقی رەسیە ٣٣٢،٥ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٢٧،٥ هەزار دینار.

لە باوەت نرخەیل تڵا لە دوکانەیل زەڕنگەرەیل نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٦٠ هەزار و ٣٧٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هالە ناونی ٣٣٥ هەزار و ٣٤٥ هەزار دینار.

related

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-02-22 09:21:04
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-03-02 09:34:18
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-03-04 09:09:08
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-03-09 08:58:04
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-03-15 10:04:51
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-03-22 09:02:51
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-03-28 08:39:32
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-02-15 09:19:32
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق