بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد وداوەزینی لە هەرێم کوردستان

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-05-05T07:08:27+0000
بەرزەوبوین  نرخ دۆلار لە بەغداد وداوەزینی لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز/ ئمڕوو چوارشەممە، نرخ دۆلار لە بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد و هەرێم کوردستان وەشیوەی کەمیگ بەرزەو بوی، و لە هەرێم کوردستان داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد ١٤٨١٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی تۆمار کردن.

 دوێەکە سێشەممە نرخ دۆلار لە بۆرسەی سەرەکی کیفاح رەسیە ١٤٨٠٠٠ دینار.

پەیامنێرەگەمان ئاماژە کرد ک نرخ فرووشتن و سەنەین  لە دوکانەیل ئاڵشتکردنەکان لە بازاڕە ناوخۆیەکان لە بەغداد ئارام گرد، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٨٥٠٠ دینار، و نرخ سەنین رەسیە ١٤٧٥٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

 

related

بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-04-29 08:38:12
بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و  هەرێم کوردستان

ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد لەکار وسیان بۆرسەی عراق لەوەر قەیەغەگە

Date: 2021-05-01 07:01:24
ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد لەکار وسیان بۆرسەی عراق لەوەر قەیەغەگە

بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-03 07:38:18
بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەرێم کوردستان

داوەزین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-04 07:25:23
داوەزین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-06 07:03:13
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

دۆلار وەگەرد وسانن بۆرسە لە قەیەغەی هاتووچگن ئارام گرێد

Date: 2021-03-13 07:39:47
دۆلار وەگەرد وسانن بۆرسە لە قەیەغەی هاتووچگن ئارام گرێد

نرخ دۆلار وەگەرد وسیان بۆرسەی عراقی ئارام گرێد

Date: 2021-05-08 07:39:00
نرخ دۆلار وەگەرد وسیان بۆرسەی عراقی ئارام گرێد

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-04-26 08:04:16
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان