بەرزەبوین گەورەیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

بەرزەبوین گەورەیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر
2023-09-17T14:04:06+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەو بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ ١٥٧٥٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٦١٠٠ دینار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٨٥٠٠ دینار عراقی و نرخ سەنینی رەسیە ١٥٦٥٠٠ دینار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٦٩٥٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٥٦٨٥٠ دینار عراقی.

Shafaq Live
Shafaq Live