ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-09-13T08:20:34+0000
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نيوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی،  لە بازاڕەیل ناو عراق،  ئمڕوو دووشەممە،  ١٣ی ئەیلوول ٢٠٢١ ئارام گرت.

  پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهەر لە بەغداد،  نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ لە تەڵا خەلیچی و تورکی و ئەوروپایی رەسیە ٣٦٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٦١ هەزار، و خوەی خود نرخەگەس ک رووژ پەنجشەممەی گوزەیشتە توومار کریان

پەیامنێرمان باس کرد ک نرخ یەک مسقاڵ عەیار ١١ لە تەڵای عراقی ئارامی وەخوەی دی، لەپای ٣٣٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٣١ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی هالە ناونی ٣٦٥ هەزار دینار و ٣٧٠ هەزار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ لە تەڵای عراقی هالە عەونی ٣٣٥ و ٣٤٠ هەزار دینار.

 

 

 

 

 

 

 

 

related

ئەرا دۊەم رووژە.. بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-15 08:15:07
ئەرا دۊەم رووژە.. بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-16 08:48:24
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-05 09:06:08
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-30 10:10:14
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-02 07:57:53
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-19 09:11:50
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-02 10:17:07
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-06 08:20:06
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق