ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-07-19T09:11:50+0000
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/  ئمڕوو دووشەممە، ١٩ی تەمووز ٢٠٢١، نرخ تەڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕەیل ناوخۆیی وەگەرد جەژن قوربان ئارام گرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخەیل تەڵا لە بازاڕەیل بڕ فرووشەیل لە جادەی نەهر لە بەغداد ئارامی وەرچەویگ وەخوەیان دین، ك  نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپایی رەسیە ٣٧٢ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٦٧ هەزار دینار.

نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای عراقی رەسیە ٣٤١ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٣٧ هەزار دینار.

لەباوەت نرخەیل تەڵا لە بازاڕەیل زەڕنگەرەیل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٨٥ هەزار و ٣٨٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هالە ناونی ٣٤٥ هەزار و ٣٥٠ هەزار دینار.

related

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-05 09:06:08
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-07-06 07:37:51
بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-08 08:01:19
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-07-26 07:39:53
داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-12 09:32:16
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-04-11 08:13:22
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-14 09:38:45
 بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-04-13 08:06:40
نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق