344 ملیوون دولار کاڵا، لە مێهرانەو بریاگە وە عراق

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2021-02-20T07:24:09+0000
344 ملیوون دولار کاڵا، لە مێهرانەو بریاگە وە عراق

شەفەق نیوز- بەرپرس گومرگ ئوستان  ئیلام وت: دە‌ێ نۆ مانگەێ سەرەتاێ ئمساڵە، چەنە 344 ملیوون دولار کاڵا، لە گومرگ سنوور مێهرانەو کل کریاگە ئەڕا عراق ک ئی بان 651 هزار تۆن سەیینی داشتگە.

خوڵامی وت: ئی کاڵاێلە فرەتر مەساڵح ساختمان‌سازی، میوە و تەڕەبار و پلاستیک‌وات، سەنعەتی‌وات، شیشە‌وات و جام، بڕ و بنگەێل نام‌ماڵە، ئوو فڵزی‌وات بینە.

ئەوی ده دوماقسەگەێ خوەێ وت: پارەکەێش دو ملیوون و 79 هزار تون کاڵا له گومرگ سنوور مێهران، چگه ئەڕا عراق ک یە یانێ تا ئێسە چل و چوار لە سەد رەوز داشتیمنە لە سادراتەێ پارکەیینگ ک چوون سی لە سەد ئەرزێشت پایەێ سادراتی پارەکە هات‌بی وە خوار، بان یەک، یە بییە وە یەک ملیارد و 182ملیوون دولار  ئوو ده پێرارەکەیش، وە هساو ئەرزێشت پایانەئی پێرار خوەێ، بییە وە یەک ملیارد و پانسەد ملیوون دولار.

related