کوشیان 22 کەس وە پەلاماریگ چەکداری لە نێجیریا

2023-03-14T07:18:03.000000Z

شەفەق نیوز/  لە ئەنجام پەلاماریگ چەکداری لە پارێزگای کاتسینای لە نێجیریا 22 کەس گیان لە دەسدا.

میدیایەل نێجیریا بڵاوکردن، چەن چەکداریگ وە وەکارهاوردن ماتۆرسکیل پەلامار ناوچەی کانکار سەر وە پارێزگای کاتسینا دانە و لە ئەنجام پەلامارەگە 22 گەس کوشیان و شمارەیگیش زەخمدارن.

گامبۆ عیسا قسەکەر پۆلیس كاتسینا دیاریکرد، پەلاماردانەگە رخبەربویە باوجی تا ئیسە وە هویردی شمارەی کوشیاگەیل و زەخمدارەیل نەزانیاگە.

Shafaq Live
Shafaq Live