سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

چل لە سە‌د نوخسە دوکتورە‌یلە، دارووەیل ئانتی‌بیووتیکە

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2020-11-19T15:34:29+0000
 چل لە سە‌د نوخسە دوکتورە‌یلە، دارووەیل ئانتی‌بیووتیکە

شەفەق نیووز- ئانتی‌بیووتێک، نامێ ها وەرد خۆەێ، یانێ چشتێ (دژ وە ژیان) و هیچ چشتێ لە یە گەنترەک نییە.

وە بان یەوە، چل لە سەد نوخسەی دوکتورەیلە دە ئێران، هن دارووەیل ئانتی‌بیووتیکە.

شانە‌سا، رەییس سازمان غەزا و داروو ئێران وت: دە ئی هەشت ساڵە ک چگ، بەرنامە‌ی نایمن ک هەم دوکتورەیلە لەی‌لا و هەم بیمارەیلە لە‌ولاوە ویریار کردیمنە ک داروو ئانتی‌بیووتیک نە‌بەنە کار.

ئەوی وت: نۆ ساڵ وەر ژە یە، چل و پەنج لە سەد نوخسەیلە هن دارووەیل ئانتی‌بیووتیک بی ک دە ئی پروسە، پارەکە ئی ئامارە هاتگەسە چل لە سە‌د.

لە هێژدە تا بیس و چوار نوامبر 2020، وه نام ویریاری له ڕاوسیان میکروبه‌یل وه دارووه‌یل ئانتی‌ میکروبیال، نامگیر کریاگه.

related