عوزورخوازی ئوستاندار، ئه‌ڕا خاتر رمانن ماڵ هه‌ژارێگ

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2020-11-20T09:53:07+0000
عوزورخوازی ئوستاندار، ئه‌ڕا خاتر رمانن ماڵ هه‌ژارێگ

شه‌‌فه‌ق نیوز- فره‌یدوون هێمه‌تی، ئوستاندار ئیلامی ئوستان هورموزگان له کار هێزه‌یل شارداری به‌نده‌ر عه‌باس ده رمانن ماڵ بنه‌ماڵه‌ی هه‌ژارێ، عوزرازی کرد و وت: هووز شارداری دتوانستن  جوورێ یه گرد و ورده‌و بکه‌ن وه‌یجووره ئی بنه‌ماڵه نچنه بان کووس  و که‌له‌مه‌ی شه‌ڕ. 

شایان وتنه ک ده دنیای مه‌‌جازی و وه جوور تیتر یه‌ک فره له هه‌واڵیاریه‌یل دنیا، ددریا وه نیشان ک ئایمه‌یله‌ی شارداری رشیانه‌سه مل بنه‌ماڵه‌ ژارێ ک ده ناهڵاجی وه بلووک، چواردیواری و ساسه‌رێ ئه‌ڕا خوه‌یان گرتنه.

له‌ی‌وا وتنه ک ئی که‌لکه‌خراوه، جوور بڕێ تر له ماڵ‌گرتنه‌یل بێ‌جه‌وازپه‌ڕ شار، بێ‌سڵا گیریاگه و ها ده نام زار و زه‌مینه‌یله‌ی ده‌وڵه‌تی.

ئاخینمه ک ژنه‌گه‌ی ئی ماڵ رمیاگه، له خوسه ئاگر خوه‌ێ داگه تا خوێن خوه‌ێ بکه‌ێگه مل بوروکراسی نه‌وه‌حه‌ق شارسازی.

ژنه‌گه هێمان ها بیمارستان.

related