سێ هزار دوکتور ئێرانی، سەر ئەڵگرتنە

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2021-01-09T20:56:23+0000
سێ هزار دوکتور ئێرانی، سەر ئەڵگرتنە
شەفەق نیوز- هساو توئیتری سازمان پزشکی قانوونی ئێران وانگ داگە ک دە ئی دە مانگە ک چگ، نزیکەێ سێ هزار دوکتور ئێرانی سەر ئەڵگرتن وەر ئەو دەرەوەێ وڵات.

دە ئی هساوە هەمجا وتریاگە ک دە ئی دە مانگە ک واگیرداری کورونا سەر لە وڵات شێوان، بان دوسەد پزشک مردنە باوجی دەردناکتر لە ئی وەێ‌هەواڵە یەسە ک دە ئی نوورەێ زەمانییە بان سێ هزار دوکتور لە ئێران دانەسە دەر و دوورەوڵاتی پێشە کردنە ئەڕا خوەیان.

related

هاتن چگن وه هه‌مه جی، بێ‌ژه شوماڵ

Date: 2021-01-08 18:47:07
هاتن چگن وه هه‌مه جی، بێ‌ژه شوماڵ

ئێران، هێمان ها ده که‌ڕه‌نیته

Date: 2020-11-03 12:27:40
ئێران، هێمان ها ده که‌ڕه‌نیته

له سه‌‌ر ئی مانگه‌و؛ مه‌حدوودیه‌ت ده سه‌د و په‌نجا شار

Date: 2020-11-17 07:30:31
له سه‌‌ر ئی مانگه‌و؛ مه‌حدوودیه‌ت ده سه‌د و په‌نجا شار

ئێران، گز ئه‌ڵوه‌سییه وه‌ر ئه‌و پیری

Date: 2020-09-21 18:20:36
ئێران، گز ئه‌ڵوه‌سییه وه‌ر ئه‌و پیری

مێهران، خاسترین رێ ئه‌ڕا تجاره‌ت ئێران و عراقه

Date: 2020-11-04 21:09:02
مێهران، خاسترین رێ ئه‌ڕا تجاره‌ت ئێران و عراقه

عامگیرترین سنان ده دنیا

Date: 2020-11-20 09:50:47
عامگیرترین سنان ده دنیا

پانسه‌د هزار موهه‌ندس ئێرانی بێکارن

Date: 2020-09-23 15:12:48
پانسه‌د هزار موهه‌ندس ئێرانی بێکارن

نیمه‌ی ئێران هانه ژێر هێڵ ژاری و هه‌ژاری

Date: 2020-09-25 13:47:39
نیمه‌ی ئێران هانه ژێر هێڵ ژاری و هه‌ژاری