داوەزین نرخ دۆلار لە وەخت بەسیان بۆرسەی بەغدا

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2021-11-22T15:31:31+0000
داوەزین نرخ دۆلار لە وەخت بەسیان بۆرسەی بەغدا

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دوشەممە، وەگەرد بەسیان  بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا.           

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت وەسین 147900 عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن.    

شەوەکی ئمڕوو 147950 دینار وەراوەر 100 دۆلار توومارکریا.        

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، نرخ فرووشتن رەسیە 148500 دینار عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 147500 دینارعێراقی. 

related

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-10-30 07:35:48
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

ئیران بنەداو گەپیگ لەبان سنوورەگەی وەرد عراق سازێد

Date: 2021-06-10 15:03:44
ئیران  بنەداو گەپیگ لەبان سنوورەگەی وەرد عراق سازێد

وڵات ئێلسالڤادۆر وە قانجاز بتکۆین 20 مەکتەو دروس کەێد

Date: 2021-11-06 11:18:13
وڵات ئێلسالڤادۆر وە قانجاز بتکۆین 20 مەکتەو دروس کەێد