بڕیان کڕ کارەبا لە گشت پاکستان

2023-01-23T07:13:58.000000Z

شەفەق نیوز/ وەزارەت وەزەی پاکستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان لەوەر گیچەڵیک لە تووڕەگە کارەبا لەبان ئاست وڵاتەگە بڕیا.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت،" وەپای زانیاریەیل سەرەتایی تووڕ نیشتمانی لە پاکستان تویش لەدەسدان کۆدەیلی بویە بویەسە هوکار پەککەفتن گەپیگ و وەزوي کار ئەرا خاسەوکردنی کریەێد.

وەپای ئاژاس بلومبرگ حکومەت پاکستانی لەماوەی وترین گامەیلیگ نا دابینکردن کارەبا و داوا لە فەرمانبەرەیلس کرد رووژ شەممە پەک دەوام بخەنو سەفەریل ناپێویست نەکەن.

Shafaq Live
Shafaq Live