کوێنترین تاتۆ لە جەهان

کوێنترین تاتۆ لە جەهان
2024-03-26T09:13:23+00:00
شەفەق نیوز/ زانیایەیل توەنستنە کوێنترین تاتۆ لەبان لەش ژن و پیاویگ مۆمیاکریاگ میسڕی پەیابکەن کە مێژووەگەی ئەرا 5 هەزار ساڵ وەرجە گلەوخوەێد.

 ئاژانس "روسیا تودەی" لەباوەت تاتۆگە راگەیاندیە، لەبان دەس پیاوەگە کە 18 تا 20 ساڵانە  وینەی کەڵەگا و پەس وەرچەو کەفێد یەیش هێمای هازداری پیاوە لە جەهان، لەبان شان ژنەگەیش نەخشیگ شیوە S دوینرێد.

لە گوزەشتە زانایەیل لەو باوەڕە بوین تەنیا لەبان لەش ژنەیل تاتۆ 1بویە باوجی لێکۆڵینەوەیل پشت راسی کردیە هەردووگ رەگەز تاتۆکردنە.

جی باسە دوو مۆمیاکریاگە لە ساڵەیل ناوەین3351و3017 وەرجە زاینیی زندگی کردنە و زیاتر لە 100 ساڵ وەرجە ئیسە پەیاکریانە ئیرنگە هانە مۆزەخانەی بەریتانیا سوخانەیلە مقەیتی کریانە   و زیاتێ لە 100 ساڵ وەرجە ئیسە پەیا کریانە. و ئیرنگە لە مۆزەخانەی بەریتانیا دانریانە.

Shafaq Live
Shafaq Live