شمارەی 243 لە گۆڤار فەیلی

شمارەی 243 لە گۆڤار فەیلی
2024-04-03T15:25:26+00:00

شەفەق نیوز/ لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (243) ئەرا مانگ ئادار/ مارس 2024 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

Faili Magazine , Issue No. 243, March 2024*

(بارکردن گۆڤارەگە راستەخۆ)

بارکردن گۆڤارەگە وەشیوەی PDF لەی ناونیشان خوارە:

Shafaq Live
Shafaq Live