شمارەی 232 لە گوڤار فەیلی

شمارەی 232 لە گوڤار فەیلی
2023-05-01T06:26:45+00:00

شەفەق نیوز/ لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (232) ئەرا مانگ نیسان/ ئەپڕڵ 2023 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

.Faili Magazine , Issue No. 232, April 2023*

(بارکردن گوڤارەگە راستەخۆ)

Shafaq Live
Shafaq Live