شمارەی "دووسەدو چل و پەنج" گۆڤار فەیلی

شمارەی "دووسەدو چل و پەنج" گۆڤار فەیلی
2024-06-01T07:19:46+00:00

* شەفەق نیوز/ لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (245) ئەرا مانگ ئایار/ مایس 2024 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

Faili Magazine , Issue No. 245, April 2024*

(بارکردن گۆڤارەگە راستەخۆ)

بارکردن گۆڤارەگە وەشیوەی PDF لەی ناونیشان خوارە:

Shafaq Live
Shafaq Live