من ژیان کردمە

Category: شيعر

Date: 2022-05-12T07:04:32+0000
من ژیان کردمە

 من ژیان کردمە   

وە یەواشیگ مرێد   

هەرکەسیگ نیەگەردێد    

هەرکەسیگ نیەوخوەنێد   

هەرکەسیگ گووش لە مۆسیقا نیەتەکنێد     

هەرکەسیگ خاس وە دیەیلی نیەکەفێدە بان ری     

وە یەواشیگ مرێد      

هەرکەسیگ بوودە کوەیلەی رسوومەیل    

هەرکەسیگ گشت رووژیگ وەبان خود ریەگە چوود     

هەرکەسیگ قەت رەفتار خوەی ئاڵشت نیەکەێد     

هەرکەسیگ ملهڕی وە ئاڵشتکردن رەنگ دڵنگەیلی نەکەێد    

یا هەرکەسیگ ئەرا کەسیگ نادیار قسە نەکەێد  وە یەواشیگ مرێد     

هەرکەسیگ رخی لە دڵداری     

و گەردەلۊل هەسەیل چوود    

ئەوەگ دووارە بریقە ئەرا چەو گلەو دەێد     

وە یەواشیگ مرێد     

هەرکەسیگ رۊیی وەرەو شۊن خوەی ئاڵشت نیەکێد    

هەنای بیزار بوود لە کار و دووسی    

هەرکەسیگ سوار مەترسی نەوود تا خەوی وەجی بارێد    

هەرکەسیگ یەیگلە لە ژیانی تەقەلا نەێد      

ک لەبان تەمەیل جڵا بگرێدەی      

ژیان ئیرنگە وەسەر بوە    

ئمڕوو ملهڕی بکە    

وەزۊ رەفتار بکە      

خوەد لە دڵخوەشی بیبەش نەکە. 

   

بابلۆ نیرۆدا/ خاوەن خەڵات نۆبێل ١٩٧١ 

related